Nyhedsbrev
Pillepas

Bestil dit pillepas online her

Du skal altid huske at medbringe dit pas og sygesikringsbevis, for at få en attest.

Et pillepas eller en medicinattest er det dokument, som du på forlangende kan vise til myndighederne i det Schengen-land, du rejser i. Pillepasset dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget brug.

pillepas

Hvilken type medicin gælder det for?

Det er langt fra alle typer medicin, som kræver en attest. I de fleste tilfælde vil du frit kunne rejse rundt, som du plejer. Det kræver fx ikke attest at medbringe astmamedicin, gigtmedicin, hjertemedicin, hormoner, hudmidler og infektionsmedicin.

Som hovedregel er det kun meget kraftig medicin, som kræver et pillepas. Det er medicin, som indeholder stærke narkotiske stoffer. Stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet. Det kan eksempelvis være sovemedicin, stærke smertestilende midler, der indeholder morfin og beroligende midler.

Vær opmærksom på, at kravet både kan gælde medicin på recept og i håndkøb. Det er indholdet af de virksomme stoffer i medicinen, det kommer an på. For at kunne få et pillepas, skal du have en recept fra lægen. Også selvom det drejer sig om medicin, der normalt er i håndkøb.

Der kan forekomme medicin, som ikke står på listen, men som alligevel kræver medicinattest. Er du i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.

 

Hvordan får jeg fat I et pillepas?

Alle landets apoteker udsteder pillepas og det er gratis at få dem udstedt. 
For at apoteket kan udstede et pillepas skal man medbringe medicin og pas. Attesten kan kun udstedes på det apotek, hvor medicinen er købt. Det tager noget tid at lave attesten, så sørg for at komme i god tid inden afrejse.

Der skal udstedes en attest for hvert euforiserende lægemiddel, man medbringer, og den er højst gyldig i 30 dage.

 

Hvilke præparater kræver pillepas?

Det er typisk medicin, der er forsynet med en rød advarselstrekant og som har en euforiserende virkning, der kræver en Schengenattest. Spørg på apoteket, hvis du er i tvivl.

Bemærk at der IKKE udstedes attester til tramadolholdige lægemidler, da disse ikke regnes for at være euforiserende. Du har mulighed for at få lavet en såkaldt medicinattest i stedet, hvis du ønsker det. Den skal du selv betale.

Du kan se,hvilke præparater, der kræver pillepas ved at indtaste navnet på din medicin her...

 

Rejser til ikke-Schengenlande

Ønsker man at medbringe medicinattester på ikke-euforiserende medicin ved rejser til både Schengen og ikke-Schengenlande har apoteket mulighed for udstede en attest.

Bemærk at attesten skal betales af borgeren selv, den koster 95 kr.

 

Pak feriekufferten

I apotekets brochure "Ferie" kan du finde en tjekliste, så dit rejseapotek er pakket ordentligt klik her

Schengenlande

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrig
 • Estland
 • Grækenland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederlandene
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Dine oplysninger